Buku - Teman Sejati


posted by Unknown

19 comments

Haii..haii..haiii..
Faedah membaca dan menelaah.


1) Mengusir perasaan was-was, kecemasan dan kesedihan.
2) Menjauhkan kemungkinan seseorang untuk berhubungan dengan orang yang     menganggur dan tidak memiliki aktiviti.
3) Melatih lidah untuk berbicara dengan baik.
4) Mengembangkan akal, mencerahkan fikiran.
5) Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan daya ingatan dan pemahaman.
6) Mematangkan pengetahuan seseorang.
7) Meningkatkan keimanan khususnya ketika membaca bukuII karangan muslimin.     Sebab buku juga merupakan pemberi nasihat yang terbaik.
8) Membantu fikiran agar lebih tenang, membuat hati agar lebih terarah.
9) Dapat mengasah pemahaman kita terhadap sesuatu makna.
10) Dapat mengambil faedah dari beberapa pengalaman manusia seperti hikmah     orang yang bijak dan fatwa hukum para ulama'.

P/s : Seorang penyair mengatakan : Inti dari roh adalah pencerna yang dikandung makna bukanlah sesuatu yang anda makan atau minum.

19 comments

  1. Anonymous

Leave a Reply